វគ្គសិក្សាថ្មី! សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សា ២០% សម្រាប់ បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាប័ត្រ និង បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ជាគ្រឹះស្ថានដ៏ធំជាងគេ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានផ្តល់ការអប់រំកម្រិត ឧត្តមសិក្សាដល់យុវជន និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ម៉ឺននាក់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ សាកលវិទ្យាល័យ បាននិងបន្តបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងឯកទេសជាច្រើនចាប់ពីកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតបណ្ឌិត ដែលស្ថិតក្នុងវិស័យមួយចំនួនរួមមាន៖ វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា វិស័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម និង វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម។

ខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មាន លម្អិតជុំវិញការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ដល់និស្សិត ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ៖

⇨ Master of Laws (LL.M)

    - in Private Law and Business Law

    - in Public Law and Public Policy

   ⇨ LinkView url: Master Programs ► LL.M.pdf

ចូលរៀន ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

⇨ Master of Science (M.Sc.)

   - in Information Technology   

   ⇨ LinkView url: Master Programs ► M.Sc.IT.pdf

⇨ Master of Business Administration (MBA)

    - in Management

    - in Accounting

    - in Finance

    - in Marketing

⇨ Master of Science (M.Sc.)

     - in Family Business Management

   ⇨ LinkView url: Master Programs​ ►MBA & M.Sc..pdf

⇨ Master of Education (M.Ed.)

    - in Educational Planning and Management

    - in Teaching English as a Foreign Language

    ⇨ LinkView url: Master Programs ► M.Ed.pdf

⏰ចុះឈ្មោះសិក្សា ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ!

 

⛳អាស័យដ្ឋាន៖ ទីតាំងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ

⛳ អគារ A ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង អគារ B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។