Associate Degree

ចុះឈ្មោះសិក្សាឲ្យបានមុនត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ ១៥% សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស-និស្សិត ទូទៅទាំងអស់

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ (Build Bright University) ជាគ្រឹះស្ថានដ៏ធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានផ្តល់ការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាដល់ យុវជន និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ម៉ឺននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។  សាកលវិទ្យាល័យបាននិងបន្តបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងឯកទេសជាច្រើនចាប់ពីកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតបណ្ឌិត ដែលស្ថិតក្នុងវិស័យមួយចំនួនរួមមាន៖ វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម មនុស្សសាស្រ្ត និង ភាសា វិស័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម  និងវិស័យវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម។

ការអប់រំឧត្តមសិក្សាត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកលក្ខណៈពេញលេញ និងជំរុញការស្រាវជ្រាវ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស វប្បធម៌ និងសង្គម ដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទាំងចំណេះដឹង ជំនាញ សីលធម៌ គំនិតច្នៃប្រឌិត គំនិតបង្កើតថ្មី និងស្មារតីសហគ្រិនភាពសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ ដើម្បីចូលរួមចំណែកឆ្លើយតបទៅនិងតម្រូវការជាក់ស្តែងលើលទ្ធផល នៃការសិក្សារបស់ប្អូនៗ សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងទទួលបាននាឆ្នាំសិក្សា២០២០ -២០២១នេះ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយក្នុងនាមជាសកលវិទ្យាល័យដ៏ធំគេ ហើយមានកិត្តិសព្ទល្បីឈ្មោះមួយក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាននិងកំពុង  បណ្តុះបណ្តាលកម្រិតឧត្តមសិក្សារបស់ខ្លួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំ កន្លងមក ដោយទទួលបាននូវការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅជាបន្តបន្ទាប់។ ដោយហេតុនេះសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ២០២០-២០២១នេះ សាកលវិទ្យាល័យបានដាក់ចេញនូវកាលបរិច្ឆេទចូលរៀនចំនួន៥លើក ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ជ្រើសរើសចុះឈ្មោះសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ទាំង៨ សាខាខេត្ត-រាជធានី ដូចខាងក្រោម៖

១. ការចុះឈ្មោះសិក្សាក្នុងឆ្នាំ២០២០-២០២១

កាលបរិចេ្ឆទជ្រើសរើសសិស្សានុសិស្ស-និស្សិតចូលរៀន កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ

ទីតាំង

លើកទី១

លើកទី២

លើកទី៣

លើកទី៤

លើកទី៥

រាជធានីភ្នំពេញ

២៥ មករា ២១

២២ កុម្ភៈ ២១

២២ មីនា ២១

២២ មេសា ២១

២៤ ឧសភា ២១

ខេត្តសៀមរាប

២៥ មករា ២១

២២ កុម្ភៈ ២១

២២ មីនា ២១

២២ មេសា ២១

២៤ ឧសភា ២១

ខេត្ដព្រះសីហនុ

២៥ មករា ២១

២២ កុម្ភៈ ២១

២២ មីនា ២១

២២ មេសា ២១

២៤ ឧសភា ២១

ខេត្តរតនគិរី

២៥ មករា ២១

២២ កុម្ភៈ ២១

២២ មីនា ២១

២២ មេសា ២១

២៤ ឧសភា ២១

ខេត្តបាត់ដំបង

២៥ មករា ២១

២២ កុម្ភៈ ២១

២២ មីនា ២១

២២ មេសា ២១

២៤ ឧសភា ២១

ខេត្តតាកែវ

២៥ មករា ២១

២២ កុម្ភៈ ២១

២២ មីនា ២១

២២ មេសា ២១

២៤ ឧសភា ២១

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

២៥ មករា ២១

២២ កុម្ភៈ ២១

២២ មីនា ២១

២២ មេសា ២១

២៤ ឧសភា ២១

ខេត្តស្ទឹងត្រែង

២៥ មករា ២១

២២ កុម្ភៈ ២១

២២ មីនា ២១

២២ មេសា ២១

២៤ ឧសភា ២១

សៅរ៍-អាទិត្យ

៣០ មករា ២១

២៧ កុម្ភៈ ២១

២៧ មីនា ២១

២៤ មេសា ២១

២៩ ឧសភា ២១

 

២. គោលដៅនៃការបណ្តុះបណ្តាល

          ក្រៅពីការកំណត់កាលបរិចេ្ឆទជ្រើសរើសសិស្សានុសិស្សខាងលើនិស្សិតទាំងអស់ អាចជ្រើសរើសមហាវិទ្យាល័យទាំង៨ ដែលកំពុងពេញនិយមនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការការងារជាក់ស្តែងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺបានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ កំពុងតែបណ្តុះបណ្តាលនៅគ្រប់សាខា និងគ្រប់កម្រិតសិក្សាជាមួយធនធានសាស្ត្រាចារ្យដ៏សំបូរបែប និងប្រកបដោយគុណវឌ្ឍិខ្ពស់ឆ្លើយតបទៅនិងស្តង់ដាអប់រំកម្រិតជាតិ និង​អន្តរជាតិដែលមហាវិទ្យាល័យទាំងនោះរួមមាន៖

          ១. មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច

          ២. មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច

៣. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម

          ៤. មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិង​វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

          ៥. មហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច

          ៦. មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា

៧. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

          ៨. មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម

និងមានជំនាញ/ឯកទេសជាច្រើនសម្រាប់និស្សិតជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម៖

 • មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា រួមមានៈ គ្រប់គ្រងទូទៅ គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនិងដីធ្លី និងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង រួមមានៈ គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ សហគ្រិនភាពនិងការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស គណនេយ្យ គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ
 • មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា រួមមានៈ សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា រួមមានៈ ផលិតកម្មកសិកម្មនិងទីផ្សារ
 • មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិង​វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា រួមមានៈ នីតិសាស្រ្ត និងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង រួមមានៈ នីតិសាស្រ្ត រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • មហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា រួមមានៈ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច និងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង រួមមានៈ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍
 • មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា រួមមានៈ ភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស និងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង រួមមានៈ ភាសាអង់គ្លេស
 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា រួមមានៈ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង រួមមានៈ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា រួមមានៈ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងនគរូបនីយកម្ម វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច និងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង រួមមានៈ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច ស្ថាបត្យកម្ម។

៣. ផ្តល់អាហារូបករណ៍សិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ

ដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពដែលប្រទេសយើងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែប្រឈម និងបញ្ហា គឺការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើប្រទេសទាំងនោះ ពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើង។ ដោយក្នុងនោះ សិស្សានុសិស្សដែលបានបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ដោយជោគជ័យ បានសម្រេចិត្តចុះឈ្មោះសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ នឹងទទួលបានការលើកចិត្តផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំទី១ ដូចខាងក្រោម៖

លើកទី១

ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី

៣១ មករា ២០២១

លើកទី២

ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី

២៨ កុម្ភៈ ២០២១

លើកទី៣

ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី

៣១ មីនា ២០២១

លើកទី៤

ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី

៣០ មេសា ២០២១

លើកទី៥

ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី

៣១ ឧសភា ២០២១

30%

25%

20%

15%

10%

 

ស្ថិតក្នុងសម័យកូវីដ-១៩ ក្នុងបរិបទនៃការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃបច្ចេកវិទ្យាលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាក៏ដូចជាការវិវត្តន៍របស់ពិភពលោកទាំងមូល​ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយកំពុងតែបានបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតលើគ្រប់កម្រិត តាមបែបប្រពន្ធ័ការសិក្សាពីចម្ងាយ ឬ តាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចរបស់ខ្លួនយ៉ាងទាន់សម័យផងដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ដែលតម្រូវឲ្យសិស្សានុសិស្ស មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយគុណភាពឆ្លើយតបទៅនិងតម្រូវនៃការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ជាពិសេសផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនដល់និស្សិតទាំងអស់សិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិពោរពេញដោយចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍លើមុខជំនាញបង្រៀនរបស់ខ្លួនសាកសមឆ្លើយតបទៅនិងបរិបទនៃទីផ្សារការងារដ៏សម្បូរបែប។

 

៤. ថ្លៃសិក្សា  

​តម្លៃ​សិក្សា​កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ ក្នុង​១​ឆ្នាំ​និស្សិត​ត្រូវ​បង់​ចន្លោះ​ពី ៤០០ ទៅ ៦៤០​ដុល្លារ​ ដែលអាចបង់តម្លៃសិក្សា ដូចខាងក្រោម៖

 • បង់រំលោះជាមួយគ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (ឥណទានសិក្សាសម្រាប់និស្សិត)
 • បង់តាមឆមាស
 • បង់មួយឆ្នាំ
 • បង់មួយចប់ការសិក្សា
 • បង់មួយចប់ការសិក្សា

កម្រិតសិក្សា

ថ្លៃសិក្សាក្រោយទទួលបាន

អាហារូបករណ៍ ឆ្នាំទី១

ឆ្នាំទី២

ឆ្នាំទី៣

ឆ្នាំទី៤

ឆមាស

ឆ្នាំទី១

បរិញ្ញាបត្ររង   

$255

$510

$600

$600

$600

បរិញ្ញាបត្រ

$255

$510

$600

$600

$600

** សម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង មិនមែនមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម

សម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម

កម្រិតសិក្សា

ថ្លៃសិក្សាក្រោយទទួលបាន

អាហារូបករណ៍ ឆ្នាំទី១

ឆ្នាំទី២

ឆ្នាំទី៣

ឆ្នាំទី៤

ឆមាស

ឆ្នាំទី១

បរិញ្ញាបត្ររង   

$272

$544

$640

$640

$640

បរិញ្ញាបត្រ

$272

$544

$640

$640

$640

 

ការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

កម្រិតសិក្សា

បរិយាយ

អាហារូបករណ៍

ថ្លៃសិក្សាក្រោយទទួលបាន

អាហារូបករណ៍ ឆ្នាំទី១

ឆ្នាំទី២

ឆមាស

ឆ្នាំទី១

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

អតីតនិស្សិតស.. 25%

$337.50

$675

$ 900

និស្សិតថ្មី 20%

$360

$720

$ 900

 

ការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្រិតបណ្ឌិត

កម្រិតសិក្សា

បរិយាយ

អាហារូបករណ៍

ថ្លៃសិក្សាក្រោយទទួលបាន

អាហារូបករណ៍ ឆ្នាំទី១

ឆ្នាំទី២

ឆ្នាំទី៣

ឆមាស

ឆ្នាំទី១

បណ្ឌិត 

អតីតនិស្សិតស.. 10%

$972

$1,944

$ 2,160

$ 2,160

និស្សិតថ្មី 5%

$1,026

$2,052

$ 2,160

$ 2,160

៥. ផ្តល់អាហារូបករណ៍សិក្សាផ្សេងទៀត នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ

 • ចំពោះនិស្សិតដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន និងអង្គភាពនានាដែលបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់  (MOU) ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយនឹងត្រូវទទួលអាហារូបករណ៍១០% គ្រប់កម្រិត សម្រាប់មួយចប់កម្មវិធីសិក្សា។
 • ករណីនិស្សិតសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយលើសពី១ មហាវិទ្យាល័យ ឬ ឯកទេស               នឹងត្រូវទទួលអាហារូបករណ៍ ១០% សម្រាប់មួយចប់កម្មវិធីសិក្សារបស់មហាវិទ្យាល័យ នីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំ។
 • បងប្អូនបង្កើត ឳពុកម្តាយ ប្តីប្រពន្ធ ឬ អ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅគ្រួសារ មកចុះឈ្មោះសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយជាមួយគ្នានឹងត្រូវទទួលបានអាហារូបករណ៍ ១០% សម្រាប់មួយចប់កម្មវិធីសិក្សា។
 • ករណីនិស្សិតចុះឈ្មោះសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ព្រមបង់ថ្លៃសិក្សាផ្តាច់មួយចប់ 

កម្មវិធីគ្រប់កម្រិតនីមួយៗ និងទទួលបានការអាហារូបករណ៍ ១០% ។

៦. លក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះចូលរៀន និងវេនសិក្សា

ក. លក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះចូលរៀន

1. កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និស្សិតត្រូវមាន៖

 • បំពេញប្រវត្ដិរូបសង្ខេប និងពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន ចំនួន ០១ច្បាប់
 • វិញ្ញាបនបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (ជាប់បាក់ឌុប) ឬវិញ្ញាបនបត្រមានតម្លៃស្មើ ឬ សមមូល
 • រូបថត 4 x 6 ចំនួន 2 សន្លឹក។

2. កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង និស្សិតត្រូវមាន៖

 • បំពេញប្រវត្ដិរូបសង្ខេប និងពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន ចំនួន ០១ច្បាប់
 • លិខិតបញ្ជាក់ធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ សញ្ញាបត្រផ្សេងៗ ដែលមានតម្លៃស្មើ
 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាថ្នាក់ទី១២ (ធ្លាក់បាក់ឌុប) ឬ វិញ្ញាបនបត្រមានតម្លៃស្មើ ឬ សមមូល
 • វិញ្ញាបនបត្រ៣-កម្រិត៤ នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេស (TVET) ឬ វិញ្ញាបនបត្រមានតម្លៃស្មើ ឬ សមមូល
 • រូបថត 4 x 6 ចំនួន 2 សន្លឹក។

3. កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

 • បំពេញប្រវត្ដិរូបសង្ខេប និងពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន ចំនួន ០១ច្បាប់
 • សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬ វិញ្ញាបនបត្រមានតម្លៃស្មើ ឬ សមមូល ដោយមានបញ្ជាក់​ពីសាលាខេត្ត-ក្រុង។​​
 • រូបថត 4 x 6 ចំនួន 2 សន្លឹក។

4. កម្រិតបណ្ឌិត

 • បំពេញប្រវត្ដិរូបសង្ខេប និងពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន ចំនួន ០១ច្បាប់
 • សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬ វិញ្ញាបនបត្រមានតម្លៃស្មើ ឬ សមមូល ដោយមានបញ្ជាក់​ពីសាលាខេត្ត-ក្រុង
 • រូបថត 4 x 6 ចំនួន 2 សន្លឹក។

*** ករណីដែលនិស្សិតធ្វើការបញ្ជាក់ឯកសារមិនទាន់ តម្រូវឲ្យពួកគាត់បំពេញពាក្យជំពាក់ឯកសារ​ ។

ខ. វេនសិក្សា

 • វេនព្រឹក
 • វេនរសៀល
 • វេនយប់
 • ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ (ចុងសប្តាហ៍​)

៧. ទីតាំង សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ទាំងប្រាំងបីសាខាខេត្ត-រាជធានី

រាជធានីភ្នំពេញ

អគារភ្នំពេញសិនធ័រ មហាវិថីសម្ដេចសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចម្ការមន

Tel: 023 987 700, 012 682 777, 015 682 777 ឬ Facebook Page: bbu.edu.kh

Website: https://bbu.edu.kh

Facebook Page: fb.com/bbu.edu.kh

Group Facebook: fb.com/groups/bbulearning

- Group Telegram: https://t.me/BBU2021

- Channel Telegram: https://t.me/BBULearning

 ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ

7:30 am - 10:45 am  |  2:00 pm - 5:15 pm   5:30 pm - 8:45 pm

ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសៅរ៍ និង ថ្ងៃអាទិត្យ

7:00 am - 12:00 pm | 1:30 pm - 4:45 pm

សាខាខេត្តសៀមរាប

 អាសយដ្ឋានៈ ភូមិវិហារចិន សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

     (ផ្លូវចូលផ្សារក្រោម បែកទៅវត្ដចកចម្ងាយ២០០ម៉ែត្រ)

- ទូរស័ព្ទលេខៈ 063 963 300, 012 963 300, 093 963 300, 011 908 777, 015 908 777

- Facebook Page: fb.com/sr.bbu.edu.kh

- Telegram: https://t.me/BBU_SiemReap

- Website: https://sr.bbu.edu.kh

សាខាខេត្តបាត់ដំបង

អាសយដ្ឋានៈ អគារ BBU ភូមិចម្ការសំរោង២ សង្កាត់ចម្ការសំរោង  ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង 

     (ឆៀងខាងកើតវត្តពោធិវង្ស) 

ទូរស័ព្ទលេខៈ 053 900 904, 085 251 456, 010 686 313, 010 374 757, 017 651 751, 015 651 751

- គេហទំព័រ: bb.bbu.edu.kh

- Facebook Page: fb.com/bb.bbu.edu.kh

- Website: https://bb.bbu.edu.kh

សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

 អាសយដ្ឋានៈ ភូមិ-សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ បែកពីផ្លូវជាតិលេខ៥
     តាមផ្លូវទៅវត្ដចម្ការខ្នុរ (ខាងលិចភ្នំស្វាយ)

ទូរស័ព្ទលេខៈ 054 71 1212, 093 4444 98, 012 481 482, 093 92 93 93, 012 34 50 50

- គេហទំព័រ: https://bmc.bbu.edu.kh

- Facebook Page: fb.com/bmc.bbu.edu.kh

សាខាខេត្តព្រះសីហនុ

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិ៥ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្ដព្រះសីហនុ

ទូរស័ព្ទលេខៈ 034 934 024, 077 892 555, 016 390 219, 070 977 376, 016 929 269

- គេហទំព័រ: https://sh.bbu.edu.kh

- Facebook Page: fb.com/sh.bbu.edu.kh

សាខាខេត្ដរតនគិរី

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិទេសអន្លុង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ទល់មុខបឹងកន្សែង ជាប់សាលាខេត្ដរតនគិរី

ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 950 956, 012 21 22 09, 096 754 5297, 090 787 669

- គេហទំព័រ: rk.bbu.edu.kh

- Facebook Page: fb.com/rk.bbu.edu.kh

សាខាខេត្ដតាកែវ

អាសយដ្ឋានៈ អគារ សែ សុខ លាភ ភូមិ១ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្ដតាកែវ

      (ជិតសាលមហោស្រពខេត្តតាកែវ)

ទូរស័ព្ទលេខៈ 032 931 031, 012 495 234, 016 245 676, 093 39 99 20      

- គេហទំព័រ: https://tk.bbu.edu.kh

- Facebook Page: fb.com/takeo.bbu.edu.kh

សាខាខេត្តស្ទឹងត្រែង

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិថ្មលាត សង្កាត់ស្រះឫស្សី ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្ដស្ទឹងត្រែង

     (ជាប់សាលាសមាគមចិន)

ទូរស័ព្ទលេខៈ 066 973 663, 097 783 25 84, 098 77 93 44, 096 935 960 3

- គេហទំព័រ: https://st.bbu.edu.kh

- Facebook Page: fb.com/st.bbu.edu.kh