CONTACTS US

Phnom Penh Campus​
​Tel: +855-23 987 700, 012/015 682 777​
​E-mail:  info@bbu.edu.kh​
​Website: bbu.edu.kh​
​Facebook Page: bbu.edu.kh/​
   
Siem Reap Campus​
​Tel : +855-63 963 300, 012/093 963 300, 011/015 908 777​
​E-mail:  info@sr.bbu.edu.kh​
​Website: sr.bbu.edu.kh​
​Facebook Page: sr.bbu.edu.kh
   
Battambang Campus​
​Tel: +855-53 900 904, 085 251 456, 015/017 651 751, 010 374 757​
​E-mail: info@bb.bbu.edu.kh​
​Website: bb.bbu.edu.kh​
​Facebook Page: bb.bbu.edu.kh
   
Banteay Meanchey Campus​
​Tel: +855-54 71 1212, 093 4444 98, 012 481 482, 093 92 93 93, 012 34 50 50​
​E-mail: info@bmc.bbu.edu.kh​
​Website: bmc.bbu.edu.kh​
​Facebook Page: bmc.bbu.edu.kh
   
Preah Sihanouk Campus​
​Tel : +855-34 934 024, 012 850 929, 016 56 56 48, 016 390 219​
​E-mail: info@sh.bbu.edu.kh​
​Website: sh.bbu.edu.kh​
​Facebook Page: sh.bbu.edu.kh 
   
Ratanakiri Campus​
​Tel: +855-17 950 956, 012 21 22 09, 097 238 2787, 096 754 5297​
​E-mail: info@rk.bbu.edu.kh​
​Website: rk.bbu.edu.kh​
​Facebook Page: rk.bbu.edu.kh
   
Takeo Campus​
​Tel: +855-32 931 031, 012 495 234, 016 245 676, 093 39 99 20​
​E-mail:  info@tk.bbu.edu.kh​
​Website: tk.bbu.edu.kh​
​Facebook Page: tk.bbu.edu.kh.education
   
Stung Treng Campus​
​Tel: +855-66 973 663, 097 783 25 84, 098 77 93 44, 096 935 960 3​
​E-mail: info@st.bbu.edu.kh​
​Website: st.bbu.edu.kh​
​Facebook Page: st.bbu.edu.kh
   
Tboung Khmum Campus​
​Tel: +855-066 777 158, 098 777 158, 099 777 158
​E-mail: info@tb.bbu.edu.kh​
​Website: tb.bbu.edu.kh​
​Facebook Page: Build Bright University, Tboung Khmum Campus