វគ្គសិក្សាថ្មី! សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សា ១០% សម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត និង២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ជាគ្រឹះស្ថានដ៏ធំជាងគេ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានផ្តល់ការអប់រំកម្រិត ឧត្តមសិក្សាដល់យុវជន និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ម៉ឺននាក់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ សាកលវិទ្យាល័យ បាននិងបន្តបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងឯកទេសជាច្រើនចាប់ពីកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតបណ្ឌិត ដែលស្ថិតក្នុងវិស័យមួយចំនួនរួមមាន៖ វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា វិស័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម និង វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម។

ខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មាន លម្អិតជុំវិញការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ដល់និស្សិត ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ៖

⇨ Master of Laws (LL.M)

    - in Private Law and Business Law

    - in Public Law and Public Policy

   ⇨ LinkView url: Master Programs ► LL.M.pdf

ចូលរៀន ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

⇨ Master of Science (M.Sc.)

   - in Information Technology   

 ⇨ LinkView url: Master Programs ► M.Sc.IT.pdf

ចូលរៀន ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

⇨ Master of Business Administration (MBA)

    - in Management

    - in Accounting

    - in Finance

    - in Marketing

⇨ Master of Science (M.Sc.)

     - in Family Business Management

 ⇨ LinkView url: Master Programs​ ►MBA & M.Sc..pdf

ចូលរៀន ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

⇨ Master of Education (M.Ed.)

    - in Educational Planning and Management

    - in Teaching English as a Foreign Language

   ⇨ LinkView url: Master Programs ► M.Ed.pdf

ចូលរៀន ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

⛳អាស័យដ្ឋាន៖ ទីតាំងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ

⛳ អគារ A ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង អគារ B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

 

ពត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង

☎ 023 987 700 ☎012 682 777 ☎015 682 777

☞ Telegram Admin : https://t.me/BBU_2022

☞ Register Online : https://bit.ly/3dxAMWL

☞ Location: https://bit.ly/353VQCg

 

វគ្គសិក្សាថ្មី កម្រិតបណ្ឌិត សូមជូនដំណឹងនិស្សិតដែលបានប្រឡង ជាប់ជាស្ថាពរលើថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សា 10% ⇨សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិតជាតិ និងអន្តរជាតិល្បីៗ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងខ្ពស់ ដែលមានជំនាញដូចខាងក្រោម៖

⇨ Doctor of Philosophy (Ph.D.)

   in Management

   in Economics

  ⇨ LinkView URL Doctoral Programs ► Ph.D.pdf

ចូលរៀន ថ្ងៃទី0១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

⏰ចុះឈ្មោះសិក្សា ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ!

 

⛳អាស័យដ្ឋាន៖ ទីតាំងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ

⛳ អគារ A ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង អគារ B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

 

ពត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង

☎ 023 987 700 ☎012 682 777 ☎015 682 777

☞ Telegram Admin : https://t.me/BBU_2022

☞ Register Online : https://bit.ly/3dxAMWL

☞ Location: https://bit.ly/353VQCg