វគ្គសិក្សាថ្មី! សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សា ១០% សម្រាប់ បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាប័ត្រ និង បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ជាគ្រឹះស្ថានដ៏ធំជាងគេ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានផ្តល់ការអប់រំកម្រិត ឧត្តមសិក្សាដល់យុវជន និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ម៉ឺននាក់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ សាកលវិទ្យាល័យ បាននិងបន្តបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងឯកទេសជាច្រើនចាប់ពីកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតបណ្ឌិត ដែលស្ថិតក្នុងវិស័យមួយចំនួនរួមមាន៖ វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា វិស័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម និង វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម។

ខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មាន លម្អិតជុំវិញការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ដល់និស្សិត ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ៖

 

⇨ Master of Laws (LL.M)

    - in Private Law and Business Law

    - in Public Law and Public Policy

   ⇨ LinkView url: Master Programs ► LL.M.pdf

⏰ ថ្ងៃចូលរៀនដូចខាងក្រោម 

 

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ បានបង្កើតនូវមុខជំនាញថ្មី គីជា រចនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល ក្នុងដេប៉ាដឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ​​ នឹងផ្តល់ជូននិស្សិតនូវជំនាញនិងចំណេះដឹងចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរក្នុងសម័យឌីជីថល វារួមបញ្ចូលគ្នានូវជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ជាមួយនឹងភាពច្នៃប្រឌិត រចនាសិល្បៈ ចេះបង្កើតមាតិការឌីជីថល ឬ ផលិតវីដេអូឲ្យមានភាពទាក់ទាញ។ ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ឌីជីថលផ្សេងៗ រូមមាន៖ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសក្នុងការរចនាសម្រាប់វេទិកាផ្សេងៗជាច្រើន ដូចជា ការរចនាក្រាហ្វិក (Graphic Design) កាត់តវីដេអូ (Video Editing) ការផលិតវីដេអូ (Video Production) ក្រាហ្វិកចលនា (Motion Graphic) គំរូ 2D/3D Modeling ទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) និងច្រើនទៀត។

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ បានបង្កើតនូវមុខជំនាញថ្មី គីជា រចនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល ក្នុងដេប៉ាដឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

⇨ Master of Science (M.Sc.)

     - in Family Business Management

   ⇨ LinkView url: Master Programs​ ►MBA & M.Sc..pdf

⏰ចុះឈ្មោះសិក្សា ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ!

⛳អាស័យដ្ឋាន៖ ទីតាំងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ

⛳ អគារ A ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង អគារ B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។