សិក្សានៅ បៀលប្រាយ សិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សិក្សា ១០០% ជូនសិស្សនិទ្ទេស A រយៈពេលមួយចប់កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សិក្សា ៣០% ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ សម្រាប់ឆ្នាំទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សទូទៅ ទទួលបាននិទ្ទេស B, C, D, E និង F។

 

សៀវភៅព័ត៌មាន (Booklets) របស់សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ (BBU) ទាំង៩ សាខាខេត្ត-រាជធានី ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤

Download PDF

ចូលរៀន វគ្គទី១

  • វេនចន្ទ-សុក្រ     » ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
  • វេនសៅរ៍-អាទិត្យ   » ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

 អាស័យដ្ឋាន៖ ទីតាំងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ

 អគារ A ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង

 អគារ B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញវិញ។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដផ្លូវការស្ដីពីកម្មវិធីសិក្សាកម្រិត បរិញ្ញាបត្រ រង  បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតបណ្ឌិត ដែលមានក្នុងមហាវិទ្យាល័យចំនួនប្រាំបី និងសាលាសិក្សាកម្រិតបណ្ឌិតមួយ សូមតាមដានបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ នៅតាមទីតាំងគោលរាជធានី-សាខាខេត្តទាំង៩ សូមលីង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមជាច្រើនទៀត 

https://linktr.ee/bbu.edu.kh