វគ្គសិក្សាថ្មី! សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ប្រកាស ផ្ដល់អាហារូបករណ៍10% កម្រិតបណ្ឌិត

ភ្នំពេញ៖ កម្រិតបណ្ឌិត សូមជូនដំណឹងនិស្សិតដែលមានបំណង់ចង់បន្តការសិក្សាកម្រិតបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សា 10% (អតីតនិស្សិត) សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិតជាតិ និងអន្តរជាតិល្បីៗ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងខ្ពស់ ដែលមានជំនាញដូចខាងក្រោម៖
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
-in Management
-in Economics
ចូលរៀន ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
ចុះឈ្មោះសិក្សា ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ!

អាស័យដ្ឋាន៖ ទីតាំងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ
អគារ A ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង អគារ B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

ពត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង
023 987 700 / 012 682 777 / 015 682 777

Telegram Admin : https://t.me/BBUPP2022
Register Online : https://bit.ly/3dxAMWL
Location: https://bit.ly/353VQCg