សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្តតាកែវ​

 
 
#កម្មវិធីសិក្សា
#កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

#ចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ !
#វគ្គទី១ » ថ្ងៃទី២១​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្តតាកែវ​ អគារសែសុខលាភ​ ភូមិមួយ​ សង្កាត់រកាក្នុង​ ក្រុងដូនកែវ​ ខេត្តតាកែវ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 032 931 031/ 012 495 234/ 093 399 920/ 010 41 49 41/ 016 245 676/ 097 998 32 32
ឬ Facebook Page: BBU Takeo Campus