ការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិតឲ្យឆ្លើយតបទៅ នឹងតម្រូវការរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា

ការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិតឲ្យឆ្លើយតបទៅ

នឹងតម្រូវការរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា

ស្ថានភាពទូទៅ

ថ្ងៃពុធ៨រោច ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទិ្ឋស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១៩ នៅវេលា​​ម៉ោងប្រាំបី និងសូន្យៗនាទីព្រឹក  នៅសាលប្រជុំអគារE ក្រោមអធិបតីភាព លោក បណ្ឌិត ម៉ឹក គឹមស្រឿន នាយកសា នៃសា​ក​-ល​វិទ្យាល័យ បៀល​ប្រាយ សាខាខេត្តសៀមរាប។បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិតឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាមានការពន្យល់ដោយ ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ីថុល ជាអគ្គលេ-

ខា​ធិការរង និងលោក បណ្ឌិត ពៅ ពិសិដ្ឋ ជាអនុប្រធាននាយកដា្ឋនសហប្រត្តិបត្តិការ និងព័ត៌មានដែលមានការចូលរួមពី

គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និងសាស្រ្តចារ្យផងដែរ។

គោលបំណង:

-​   ពន្យល់អំពីវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃចរិយាសម្បទានរបស់និស្សិត

- បង្កើតក្របខណ្ឌទស្សនាទាន សម្រាប់កំណត់លទ្ធផលសិក្សាទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិត។

-   អភិវឌ្ឍនិទេ្ទសបទសម្រាប់វាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិត។

(មានភ្ជាប់ក្នុងបញ្ជីវត្តមាន និងស្លាយបទបង្ហាញ)

ដំណើរនៃការបណ្តុះបណ្តាល​៖

ជាកិច្ចចាប់ផ្តើមលោក បណ្ឌិត ម៉ឹក គឹមស្រឿន នាយកសាខា នៃសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ បានមានប្រសាសន៍ សូមគោពរនិងអំណរគុណចំពោះ ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ីថុល ជាអគ្គលេខាធិការរង និងលោក បណ្ឌិត ពៅ ពិសិដ្ឋ ជាអនុប្រធាននាយកដា្ឋនសហប្រត្តិបត្តិការនិងព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមគោពរ គណៈគ្រប់គ្រង សាស្រ្តចារ្យ បុគ្គលិក ដែលមានវត្តមានក្នុងអង្គប្រជុំនៅថ្ងៃនេះ។សាកលវិទ្យាល័យមានកិត្តិយសណាស់ ​​ដែលបានលោកឯកឧត្ដមអគ្គ-លេខាធិការរងទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាបានចំណាយពេលវេលា​​ដ៏មានតម្លៃដែលបានអញ្ជើញចុះមកធ្វើបទបង្ហាញ ស្តីអំពីការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិត​ ដល់គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក សាស្រ្តាចារ្យ នៅសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ សាខាខេត្តសៀមរាប។

            បន្ទាប់មក ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ីថុល បានមានប្រសាសន៍សូមគោពរលោកនាយក លោកនាយករង គណៈគ្រប់គ្រង សាស្រ្តចារ្យ និងបុគ្គលិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ គោលបំណងដែលខាងយើងខ្ញុំមកគឺបន្តការងារពីឆ្នាំ​២០១៨

ខាង ACC យើងបានបណ្តុះបណ្តាលទៅលើស្ដង់ដាទាំង៩ដោយច្បិចយកចំណុចសំខាន់ៗ ហើយអ្វីដែលយើងបាន​​ធ្វើ២០១៨ ទាក់ទងទៅនិងការអភិវឌ្ឍន៏កម្មវិធីអប់រំ ដែលធ្វើអោយស្របតាមក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិដែលទាក់ទងនិងស្ដង់ដាទី៤។ ដូចនេះក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិយើងរៀបចំអោយមានកម្មវិធីអប់រំ និងកម្មវិធីសិក្សាគឺយើងផ្ដោតលើលទ្ឋផលសិក្សារបស់និស្សិត នៅចំណុចមួយទាក់ទងនិងការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិតគេផ្ដោតលើផ្នែកផ្សេងៗគ្នា។សម្រាប់សិក្ខាសាលានេះអាចអោយក្រុមការងារបានផ្ទេរចំណះដឹង និងបទពិសោធន៏មួយចំនួនចែកជួនដល់ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក

សាស្រ្តាចារ្យ អោយបានយល់ដឺង និងមានអនុវត្តន៏ជាក់ស្តែងនៅពេលធ្វើបទបង្ហាញចប់។

ជាបន្ត ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ីថុល បានធ្វើបទបង្ហាញអំពី Affective Domain ដូចតទៅ៖

គោលបំណងស្វែងយល់ពី Bloom’s Taxonomy: Affective Domain

លទ្ធផលរំពឹងទុក

 • រំលឹកឡើងវិញពី Affective Domain
 • រៀបរាប់ពីកម្រិតសិក្សានីមួយៗ​នៃ Affective Domain
 • បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងនៃ Affective Domain ក្នុងការអប់រំ។

១. អ្វីទៅជាAffective Domain?

 1. Bloom’s Texonomy ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1956 ក្រោមការដឹកនាំរបស់ចិត្តវិទូខាងការអប់រំ បណ្ឌិត Benjamin Bloom ដើម្បីលើកកម្ពស់ការគិតក្នុងការអប់រំ ដូចជាការវិភាគ និងការវាយតម្លៃគំនិតគោល(Concepts) ដំណើរការនីតិវិធី (Procedures) និងគោលការណ៍(Principles) ជាជាងគ្រាន់តែការចងចាំឬរៀនទន្ទិញចាំមាត់(rote learning) ។ Bloom’s Taxonomy ត្រូវបានប្រើក្នុងការរៀបចំការអប់រំ      ការបណ្តុះបណ្តាល និងដំណើរការសិក្សា។

 

ល.រ

ដែន (Domain)

អត្ថន័យ (Meaning)

ចំណេះដឹងCognitive

A learning domain that addresses knowledge and its use. (ដែនសិក្សាដែលផ្តោតលើចំណេះដឹង និងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង)

អារម្មណ៍Affective

A learning domain that addresses motivation, attitudes, emotions, perceptions, and values.(ដែនសិក្សាដែលផ្តោតលើការលើកទឹកចិត្ត អាកប្បកិរិយាអារម្មណ៍ ការយល់ឃើញ និងតម្លៃ)

ចិត្តចលនាPsychomotor

A learning domain that addresses physical movement and motor skills.(ដែនសិក្សាដែលផ្តោតលើចលនារាងកាយនិងជំនាញម៉ូតូ)

 

 1. The Affective Domain (ពីឡាតាំង affectus មានន័យថា "អារម្មណ៍“ Feelings”) រួមបញ្ចូលដូចជា អាកប្បកិរិយា (Attitudes) តម្លៃ (Values) ជំនឿ(Beliefs) មតិយោបល់(Opinions) ការចូលចិត្ត(Interests) និងការលើកទឹកចិត្ត(Motivation)។
 2. វត្ថុបំណងអប់រំនៅក្នុង Affective Domain ផ្តោតទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកសិក្សា(Interests) ការរំភើបចិត្ត(Emotions) ការយល់ឃើញ​(Perceptions) ទឹកចិត្ត(Tones) ក្តីប៉ងប្រាថ្នា(Aspirations) និងកម្រិតនៃការទទួលយកឬបដិសេធ ទៅនឹងខ្លឹមសារនៃការ     បណ្តុះបណ្តាល។ (Belanger & Jordan, 2000)
 3. AFFECTIVE DOMAIN

- Feelings

- Attitudes

- Motivation

- Emotions

- Values

- Beliefs

- Interests

Level

Category

Key Words (verbs)

1

Receiving

acknowledge

ទទួលស្គាល់

ការទទួលយក

asks

សួរ

-ការយល់ដឹង មានឆន្ទៈដើម្បីស្តាប់ ការយកចិត្តទុកដាក់ យល់ដឹងឬ ទទួលយកនូវ គំនិត ឬ បាតុភូត ហើយមានឆន្ទៈក្នុងការអត់ធ្មត់។

attentive

យកចិត្តទុកដាក់

courteous

រាបសារ

dutiful

យកចិត្តទុកដាក់

follows

ស្តាប់តាម

gives

ផ្តល់ឱ្យ

ឧទាហរណ៍៖
-ស្តាប់អ្នកដទៃដោយគោរព។
-ស្តាប់និងចងចាំឈ្មោះមនុស្សដែលបានណែនាំថ្មី។

Level

Category

Key Words (verbs)

2

Responds:

acknowledge

ឆ្លើយសំណួរ

ការឆ្លើយតប

asks

ជួយ

 -ជាការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នកសិក្សា។ ចូលរួមនិងប្រតិកម្មទៅលើអ្វីមួយ។

attentive

ផ្តល់ជំនួយ

 -ជាការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នកសិក្សា។ ចូលរួមនិងប្រតិកម្មទៅលើអ្វីមួយ។ -លទ្ធផលសិក្សាអាចបញ្ជាក់ពីការឆ្លើយតបសមស្របលើអ្វីមួយ, ឆន្ទៈក្នុងការឆ្លើយតប ឬ ការពេញចិត្តក្នុងការឆ្លើយតប (ការលើកទឹកចិត្ត) ។

courteous

ធ្វើតាម ព្រមតាម

dutiful

អនុលោម សម្រប ប្រតិបត្តិតាម

follows

ពិភាក្សា

gives

ស្វាគមន៍

listens

ជួយ

understands

បិតស្លាក

performs

សំដែង ធ្វើ

presents

បង្ហាញ

tells

ប្រាប់

ឧទាហរណ៍៖

 

- ចូលរួមការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់។

 

- ផ្ដល់បទបង្ហាញ។

- សួរពីឧត្តមគតិ គំនិត គំរូថ្មីៗ ។ល។

- ក្នុងគោលបំណងដើម្បីយល់ឱ្យបានពេញលេញ។

- ស្គាល់ច្បាប់សុវត្ថិភាពនិងអនុវត្ត។

Level

Category

Key Words (verbs)

3

Valuing:

appreciates

កោតសរសើរ អបអរ

ការឱ្យតម្លៃ ឬផ្តល់តម្លៃ

cherish

ស្រឡាញ់ជាទីបំផុត

-ការផ្តល់ ឬឲ្យតម្លៃដែលមនុស្សម្នាក់ផ្តល់លើវត្ថុ បាតុភូត ឬឥរិយាបថណាមួយ។

treasure

វាយតម្លៃខ្ពស់

-មានឆន្ទៈទទួលយកពីអ្នកដទៃដោយភ្ជាប់សារៈសំខាន់ចំពោះគំនិត សម្ភារៈ ឬបាតុភូតណាមួយ។

demonstrates

បង្ហាញឱ្យឃើញ

-បង្ហាញពីការចូលរួមជាក់លាក់ឬការប្តេជ្ញាចិត្តជាក់លាក់។

initiates

ផ្ដួចផ្ដើមគំនិត

 

invites

អញ្ជើញ

 

joins

ចូលរួមជាមួយ

 

justifies

ធ្វើយុត្តិកម្ម ធ្វើឲ្យឃើញថាត្រូវ

 

proposes

ស្នើ

 

respect

គោរព

 

shares

បែងចែក មានចំណេក

ឧទាហរណ៍៖
- បង្ហាញជំនឿក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ។
- មានការគិតគូដល់ភាពខុសគ្នានៃមនុស្សម្នាក់ៗ និងវប្បធម៍ផ្សេងគ្នា (តម្លៃចម្រុះ) ។
- បង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។
- លើកផែនការកែលម្អសង្គមនិងអនុវត្តតាម ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្ត។
- ជូនដំណឹងដល់គណៈគ្រប់គ្រងលើបញ្ហាដែលបុគ្គលិកម្នាក់ៗមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង។

Level

Category

Key Words (verbs)

4

Organization: (ការរៀបចំតម្លៃ)

compares

ប្រៀបធៀប

ទំនាស់រវាងការឲ្យតម្លៃផ្សេងគ្នា និងការបង្កើតគុណតម្លៃអ្វីមួយជាប្រព័ន្ធ ​ដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រៀបធៀប, ការភ្ជាប់ទំទាក់ទំទង និងការសំយោគគុណតម្លៃ។

relates

ទាក់​ទង​ ធ្វើឲ្យឃើញទំនាក់ទំនង

•បញ្ចូលតម្លៃថ្មីមួយទៅក្នុងសំណុំទូទៅនៃគុណតម្លៃរបស់ខ្លួន ដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់គុណតម្លៃនោះក្នុងចំណោមតម្លៃជាអាទិភាពទូទៅរបស់ខ្លួន។

synthesizes

សំយោគ

 

Recognizes

ទទួលសា្គល់

 

Accepts

ទទួលយក

 

Creates

បង្កើត

 

Prioritizes

ធ្វើ/ផ្តល់អាទិភាព

-               ពន្យល់ពីតួនាទីនៃការធ្វើផែនការជាប្រព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

-               ទទួលសា្គល់ពីតម្រូវការសម្រាប់តុល្យភាពរវាងសេរីភាព និងឥរិយាបទការទទួលខុសត្រូវ។

-               ទទួលយកស្តង់ដាសីលធម៏វិជ្ជាជីវៈ។

-               បង្កើតផែនការជីវិតមួយដែលសមស្របនឹងសមត្ថភាព ចំណាប់អារម្មណ៍ និងជំនឿ។

-               ធ្វើអតិភាពពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃស្ថាប័ន  ក្រុមគ្រួសារនិងខ្លួនឯ

Level

Category

Key Words (verbs)

5

Internalizes Values (characterization):

acts

ធ្វើអំពើ សំដែង

ការធ្វើមជ្ឈន្តិកៈគុណតម្លៃ (ចរិកលក្ខណៈ)

discriminates

ប្រកាន់ រើសអើង

-ជាគុណតម្លៃដែលកំណត់ឥរិយាបថរបស់បុគ្គលណាម្នាក់។ ឥរិយាបទនេះគឺមានលក្ខណៈទូទៅ អាចប៉ាន់ស្មានដែលជាចរិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលនោះ។

displays

បង្ហាញ

-គោលបំណងបង្រៀននៅកម្រិតនេះផ្តោតលើការកែតម្រូវគំរូទូទៅរបស់សិស្ស (បុគ្គល សង្គម អារម្មណ៍)។

influences

មាន​ឥទ្ធិពល

-ការទទួលយកគុណតម្លៃចូលទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

modifies

កែប្រែ

 

performs

អនុវត្ត

 

qualifies

មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

 

questions

សូរសំណួរ

 

revises

ពិនិត្យឡើងវិញ

 

serves

បម្រើ

 

solves

ដោះស្រាយ

 

verifies

ផ្ទៀងផ្ទាត់

-                  បង្ហាញការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងពេលដែលធ្វើការដោយឯករាជ្យ។

-                  សហការក្នុងសកម្មភាពក្រុម (បង្ហាញការងារជាក្រុម) ។

-                  ប្រើវិធីសាស្រ្តជាគោលឬ​មិនលំអៀងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

-                  បង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការអនុវត្តសីលធម៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

-                  ពិនិត្យឡើងវិញរាល់ការផ្លាស់ប្តូរនិងការវិនិច្ឆ័យលើឥរិយាបថដោយគិតដល់ភស្តុតាងថ្មីៗ។

-                  ផ្តល់តម្លៃដល់មនុស្សតាមសភាពពិត ពុំមែនមើលតាមតែសំបកក្រៅ។

២. កម្រិតយល់ដឹងនៅក្នុង​ Affective Domain

 1. The Affective Domain រៀបរាប់ពីវត្ថុបំណងនៃការអប់រំដែល

សង្កត់ធ្ងន់លើស្ថានភាពផ្លូវចិត្ត ការរំភើបចិត្ត

ឬកម្រិតនៃការទទួលយក ឬការបដិសេធ។

 1.  អ្នកចិត្តវិទ្យាភាគច្រើនពិពណ៌នាអំពី "កម្រិតនៃការយល់ដឹង"

ចំនួន៥កម្រិតនៅក្នុង Affective Domain។

៣. ទំនាក់ទំនងនៃ Affective Domain ក្នុងការអប់រំ?

១,ការសិក្សាជាច្រើននៅក្នុងវិស័យអប់រំអំពីចរិយាសម្បទា(Affective Domain)រួមបញ្ចូល៖

  • អាកប្បកិរិយា(Attitudes)
  • តម្លៃ (Values)
  • ជំនឿ(Beliefs)
  • មតិយោបល់(Opinions)
  • ការចូលចិត្ត(Interests)
  • ការលើកទឹកចិត្ត(Motivation)
  • ការរំភើបចិត្ត(Emotions)
  • ការយល់ឃើញ​(Perceptions)
  • ក្តីប៉ងប្រាថ្នា(Aspirations)
  • កម្រិតនៃការទទួលយក ឬ បដិសេធ ទៅនឹងខ្លឹមសារនៃការបណ្តុះបណ្តាល។ (Belanger & Jordan, 2000)

២,ការអប់រំចរិយាសម្បទាគឺជាការអភិវឌ្ឍ

  • Values
  • Ethics
  • Appropriation
  • Attitudes
  • Character development
  • Cooperation
  • Self-responsibility
  • Self-concept and Self-esteem
  • Decision-making skills
  • Self-management and control
  • Valuing What is Being Learned
  • Incorporating Values Into Life

បន្ទាប់មក ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ីថុល បានបង្ហាញអំពី វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិដូចខាងក្រោម៖

គោលបំណង ៖ជំរុញការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិត។

លទ្ធផលរំពឹងទុក

 • ពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទា
 • កំណត់ទស្សនៈខុសៗគ្នាដែលទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សានៃចរិយាសម្បទា
 • បង្ហាញភាពខុសគ្នានៃវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃលើលទ្ធផលសិក្សាទាក់ទងនឹងចរិយាសម្បទា
 • បង្កើតឧបករណ៍វាយតម្លៃផ្សេងៗសម្រាប់វាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សាទាក់ទងនឹងចរិយាសម្បទា។

១. ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃលើចរិយាសម្បទា?

 1. ជាទូរទៅការវាយតម្លៃលើចរិយាសម្បទាធ្វើឡើងដើម្បី៖

- ជ្រើសរើសបុគ្គលិក

- ជ្រើសរើសមេដឹកនាំ

- តម្លើងឋានៈ

- ស្ទង់ពីការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន/ភ្ញៀវ

- ស្ទង់ពីការយល់ឃើញ/ពេញចិត្ត/ចូលចិត្តទៅលើអ្វីមួយ

- រើសគូរស្រករ/មិត្ត

 1. សម្រាប់ការអប់រំ ការវាយតម្លៃលើចរិយាសម្បទារបស់និស្សិត៖

-ជាមធ្យោបាយយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីទទួលព័ត៌មានពីអារម្មណ៍វិជ្ជមាននិងដើម្បីទប់ស្កាត់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែលមានសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ

-ជួយឱ្យគ្រូបង្រៀនអាចអន្តរាគមដល់និស្សិតទាន់ពេលវេលា

-ជួយលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់និស្សិតដូចគ្នានឹងការវាយតម្លៃវិជ្ជានិងបំណិតសម្បទារបស់និស្សិត

-ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងអាកប្បកិរិយារបស់និស្សិតចំពោះការរៀនមុខវិជ្ជាដូចជាវិទ្យាសាស្រ្ត គណិតវិទ្យា ជាដើម

-យើងចង់ស្វែងរកវិធីសាស្រ្តបង្រៀនដែលលើកទឹកចិត្តដល់សិស្ស និងទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់និស្សិតឲ្យខិតខំសិក្សា

-និស្សិតដែលមានអារម្មណ៍ល្អនិងចូលរួមដោយសប្បាយចិត្តទំនងជាយកចិត្ត ទុកដាក់លើការសិក្សា ចងចាំមេរៀន និងអនុវត្តបានល្អ។

២.តើប្រភេទចរិយាសម្បទាអ្វីខ្លះដែលត្រូវវាយតម្លៃ​?

 

៣. វិធីសាស្រ្តក្នុងការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទា

 1. ចរិយាសម្បទាជាផ្នែកមួយដែលពិបាកក្នុងការវិភាគវាយតម្លៃដោយសារលទ្ធផលសិក្សានៃផ្នែកនេះមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន រាប់ចាប់ពីការយកចិត្តទុកដាក់សាមញ្ញរហូតដល់ភាពស្មុគស្មាញនៃចរិតលក្ខណៈ និងមន​សិការ​​​នៃបុគ្គលម្នាក់ៗ។
 2. គួរកត់សម្គាល់ថាវាមានការលំបាកក្នុងការកំណត់វត្ថុបំណងអប់រំដែលអាចវាយតម្លៃបានស្រួលដោយហេតុថា លទ្ធផលសិក្សានៃចរិយាសម្បទាច្រើនផ្តោតតែទៅលើអារម្មណ៍និងដំណើរការខាងក្នុងនៃខួរក្បាលនិងរាងកាយដែលមិនអាចវាស់វែងដោយប្រើវិធីសាស្រ្តបុរាណ។

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទា៖

១. វាយតម្លៃតែសម្រាប់ការជួយ សម្រាប់ការកើនឡើង ដោយមិនធ្វើឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្ត។

២.ស្វែងយល់ពីភាពងាយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់និស្សិតនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យនិស្សិតន​​អារម្មណ៍​​​​​​​​​ធម្មតា​តាម
រយៈការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់ពួកគេ។

៣.ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការវាយតម្លៃព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់     អារម្មណ៍របស់និស្សិត។  

៤.ក្នុងការវាយតម្លៃអាកប្បកិរិយាឬអារម្មណ៍របស់និស្សិតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឬ
​ ​​សម្របសម្រួលរបៀបបង្រៀនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនិស្សិតយល់ថាការវាយតម្លៃធ្វើឡើងសមស្រប និងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់។
(Petrosyan, Khachatryan et al 2005).

ដំណើរការវាយតម្លៃ (Assessment Process)

 • កំណត់ឥរិយាបថ (Define the behaviors)
 • ផែនការសង្កេតការណ៍ជាប្រព័ន្ធ (Systematic observation plan)
 • កំណត់សមាសភាគសំខាន់ៗនៃចរិយាសម្បទា
  (
  Determine important affective components, e.g. Cooperation, fair play, caring, etc.)
 • សម្រេចចិត្តលើទម្រង់សម្រាប់វាយតម្លៃ (Decide format for assessment, e.g. What type of rubric or questionnaire will be used?)
 • បង្កើតទម្រង់រង្វាយតម្លៃ បន្ទាប់មកសាកល្បងដំណើរការវាយតម្លៃ
 • (Develop assessment then try it out)

៤. ឧបករណ៍សម្រាប់វាយតម្លៃចរិយាសម្បទា

. ការសង្កេត (Observation)

. បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ (A Checklist)

. ការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់(Rating Scales )

. ស្វ័យរបាយការណ៍/វាយតម្លៃ (Self-Report/Assessment)

. កំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ (Journal)

. សំណុំឯកសារ (Portfolios)

. ការងារជាក្រុម (Group work)

.​ ការធ្វើគម្រោង (Individual/Creative Projects)

.​ ការវាយតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក (Peer Evaluation/ Peer Rating)

១០.​ ការស្ទង់មតិ (Questionnaire, Interview )

ទំនាក់ទំនងរវាងលទ្ធផលសិក្សា និងវិធីសាស្រ្តាវាយតម្លៃ

លទ្ធផលសិក្សា

វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ

តេស្តចម្លើយជ្រើសរើស/ខ្លីៗ

សំណេរ

សម្តែង/ធ្វើបទបង្ហាញ

សំណួរផ្ទាល់មាត់

ការអង្គេត

ស្វ័យវាយតម្លៃ

Test / quiz

Essay/Report Writing

Performance

Oral Questioning

Observation

Self-Assessment

ការចងចាំ និងការយល់

5

4

3

4

3

3

(Remembering and understanding)

បំណិនវិភាគ និងវាយតម្លៃ

2

5

4

4

2

3

(Analyzing and Evaluating)

បំណិនអនុវត្តន៍

1

3

5

2

5

3

(Skills)

ផលិតផល

1

5

5

2

4

4

(Products)

ចរិយាសម្បទា

(Affect)

2

4

4

4

5

 

បន្ទាប់មក បណ្ឌិត ពៅ ពិសិដ្ឋ បានឡើងធ្វើបទបង្ហាញអំពី និទ្ទេសបទសម្រាប់វាយតម្លៃចរិយា  សម្បទារបស់និស្សិត។

គោលបំណង៖ ជំរុញការប្រើនិទ្ទេសបទសម្រាប់ការវាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សារបស់និស្សិត។

លទ្ធផលរំពឹងទុក៖

  • បង្កើតនិទ្ទេសបទសម្រាប់ការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទា
  • ប្រើប្រាស់និទ្ទេសបទសម្រាប់ការវាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិតដើម្បីធានាភាពមិនលំអៀងនៃការវាយតម្លៃនិស្សិត។

.បញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃ

 • សុពលភាព (Validity)
 • ភាពដែលអាចទុកចិត្តបាន (Reliability
  • ពិន្ទុដូចគ្នាចំពោះគុណភាពដូចគ្នា? Same score for same quality?
  • ភាពអាចទុកចិត្តបានរវាងអ្នកកែពីរនាក់លើកិច្ចការតែមួយ (Inter-rater reliability)
 • មានសារសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យអ្នកវាយតម្លៃដាក់ពិន្ទុមិនលម្អៀង បកស្រាយ លទ្ឋផលការវាយតម្លៃ និង​ការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ (Validity and reliability are essential to fairness, proper interpretation of assessments and assessor decision making)
 • ត្រូវបានកំណត់ដោយការវិនិច្ឆ័យ និង ការវិភាគត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកវាយតម្លៃ។  Both validity and reliability are best estimated by assessor judgment and logical analysis (McMillan (2004).

.តើអ្វីជានិទ្ទេសបទ?

និទ្ទេសបទគឺជាសំណុំលក្ខខណវិនិច្ឆ័យដែលទាក់ទងគ្នាសម្រាប់វាយតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិតរួមបញ្ចូលការពិពណ៌នាកម្រិតអនុវត្ត។ និទ្ទេសបទមានពីរផ្នែកគឺ៖ សំណុំលក្ខខណវិនិច្ឆ័យ​ និង ការពិពណ៌នាអំពីកម្រិតអនុវត្ត។

. និទ្ទេសបទវាយតម្លៃរួម និង បែបវិភាគ

 • និទ្ទេសបទវាយតម្លៃរួមគឺជាការពិពណ៌នាសកម្មភាពដោយប្រើលក្ខខណវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នៅពេលតែមួយហើយវាយតម្លៃជារួមលើគុណភាពនៃការអនុវត្ត។
 • និទ្ទេសបទបែបវិភាគគឺពិពណ៌នាអំពីចរិយាសម្បទាដែលបានបំពេញតាមលក្ខខណវិនិច្ឆ័យនីមួយៗ។​

កម្មវិធីសំនួរ ចម្លើយ៖

លោក សាន់ សូយ៉ាន់៖បើនិស្សិតឡើងឆ្លើយសំនួរតែនិស្សិតឆ្លើយមិនច្បាស់លាស់ និងមិនមានការគួរសម្យ តើយើងត្រូវវាយតម្លៃគាត់ដូចម្តេច?

លោក ពៅ ពិសិដ្ឋ៖ យើងត្រូវដាក់ពិន្ទុផ្អែកទៅលើនិទ្ទេសបទដោយនិទ្ទេសបទគឺយើងមានភាពច្បាស់លាស់ទៅតាម​កំរិតនី​មួយៗរបស់វា។ហើយមុននិងធ្វើកាវាយតម្លៃអ្វីមួយយើងត្រូវធ្វើការកំណត់គោលការណ៏ ត្រូវធ្វើការណែនាំពីរបៀបកាងារអោយពូកគាត់បានដឹងជាមុនសិន  ត្រូវមើលពីស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងពេលវេលា។

ការពិភាក្សាជាក្រុម៖ រៀបចំក្រុមតាមមហាវិទ្យាល័យមានចំនួន៥ក្រុមដោយឡែកមានតែ២ក្រុមទេដែលបានឡើងធ្វើបទបង្ហាញគឺក្រុមមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម, មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា។ក្រុមមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមលោកគ្រូ សាន់ សូយ៉ានជាអ្នកឡើងធ្វើបទបង្ហាញ ហើយមហាវិទ្យា-ល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសាលោកគ្រួ នូ ពិសិទ្ធ ជាអ្នកឡើងធ្វើបទបង្ហាញ។

បន្ទាប់មក  ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ីថុល បានមានប្រសាសន៍ សូមថ្លែអំណរគុណដល់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ គណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិក​​ដែលបានផ្ដល់អោយក្រុមការងារបានមកធ្វើបទបង្ហាញ។

ជាចុងក្រោយ លោកនាយក បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ីថុល ដែលបានដឹកនាំក្រុមការងារមកធ្វើបទបង្ហាញអំពី ការវាយកម្លៃចរិយាសម្បទារបស់និស្សិត ដល់គណៈគ្រប់គ្រង សាស្រ្តចារ្យ បុគ្គលិកនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ហើយក៏សូមអគុណដល់គណៈគ្រប់គ្រង សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិកដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះ ហើយក៏សូមជូនពរអោយមានសុខភាពល្អ និងជោគជ័យក្នុងការងារជានិច្ចនិរន្ត។

អង្គសិក្ខាសាលានេះក៏បានបញ្ចប់ នៅវេលាម៉ោងប្រាំនិងសាមសិបនាទីល្ងាច នាថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលក្រោមបរិយា​កាសរីករាយ។