ថ្ងៃចន្ទ ១២ រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ កិច្ចប្រជុំស្តីអំពីស្ដីពី

ថ្ងៃចន្ទ ១២ រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ កិច្ចប្រជុំស្តីអំពីស្ដីពី

១. ការណែនាំពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ដល់ គណៈគ្រប់គ្រង និងសាស្ត្រាចារ្យ សាកលវិទ្យាល័យបៀប្រាយ

២. ការណែនាំ និង អភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

៣. ការកែសម្រួលឡើងវិញទៅលើកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (learning outcome and source learning outcome)