Strategic Triangle

គោលបំណងទី១    : រក្សាឲ្យបាននូវវប្បធម៌ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមអំពីគុណភាព

គោលបំណងទី២   : ពង្រឹងនិងពង្រីកនូវទំនាក់ទំនងខាងក្រៅ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងប្រតិបត្តិការទីផ្សារឲ្យកាន់តែ

                            ប្រសើរ និងទូលំទូលាយឡើង។

គោលបំណងទី៣   : ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

គោលបំណងទី៤    : លើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

គោលបំណងទី៥    : ពង្រឹងការរៀបចំផែនការស្ថាប័ននិងអប់រំ

គោលបំណងទី៦    : ផ្តល់ការសិក្សា ការបង្រៀន និង ស្រាវជ្រាវដែលមានប្រសិទ្ធភាព

គោលបំណងទី៧    : ប្តេជ្ញាផ្តល់ឧត្តមភាពនៃការសិក្សាអប់រំ ការស្រាវជ្រាវ និង នវានុវត្តន៍

គោលបំណងទី៨    : ផ្តល់នូវវិសាលភាពសិក្សាអប់រំកាន់តែទូលំទូលាយ

គោលបំណងទី៩    : ផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

គោលបំណងទី១០  : ផ្តល់សេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗដល់និស្សិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

គោលបំណងទី១១  : ធ្វើទំនើបកម្មសម្ភារៈរូបវន្ត័ និងធនធានការសិក្សា

គោលបំណងទី១២  : កែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងនិងលើកកម្ពស់ស្តង់ដារ និងការធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុងទាំងកម្រិតគ្រឹះស្ថាន

    ទាំងមូល និងកម្រិតសិក្សានីមួយៗ