វេទិកាតស៊ូមតិ របស់និស្សិតបៀលប្រាយ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

សបប-បជ៖ ថ្ងៃសៅរ៍ ១៣រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្មាំច សំរឹទ្ធិស័ក ពស.២៥៦២ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្មាំ២០១៨ សាខាសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំទេវទិកា តស៊ូមតិ ប្រចាំ២០១៨ លើក១ រវាងក្រុមនិស្សិតបៀលប្រាយ កំពុងសិក្សាឆ្នាំទី២ នៃមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និង និស្សិតមកពីមហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា។