ថ្ងៃ​ពុធ ៧ កើត ខែ​កត្តិក ឆ្នាំច សំរឹ​ទ្ធិ​ស័ក ព​.​ស​. ២៥៦២ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី​១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨

បន្ត​កិច្ច​ប្រជុំពិភាក្សា និង​ពិ​និត្យ​ឡើង​វិញ​លើ​ការ​រៀ​ប​ចំ របាយការណ៍ ស្វ័យ​វាយតម្លៃ ការអនុវត្ត​ស្តង់ដា ការអនុវត្ត ការសរសេរ​របាយការណ៍​ស្វ័យ​វាយតម្លៃ ស្តង់ដា​រទាំង​៩ និង​ឯកសារ​គាំទ្រ​សម្រាប់​ស្តង់ដារ​នី​មួយៗ ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ នា​ថ្ងៃ​ពុធ ៧ កើត ខែ​កត្តិក ឆ្នាំច សំរឹ​ទ្ធិ​ស័ក ព​.​ស​. ២៥៦២ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី​១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រាយ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។