សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ លោក ផន សុ​ឃា អ្នកសម្របសម្រួល​កិច្ចការ សាធារណៈ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី០១​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ លោក ផន សុ​ឃា អ្នកសម្របសម្រួល​កិច្ចការ សាធារណៈ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ បាន​ដឹកនាំ​និស្សិត​ចូលរួម ប្រារ​ព្ធ​ទិវា​ពិភព​លោក​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺអេដស៍០១​ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅ​សាលសន្និសីទ​ចតុមុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ​