សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង របស់និស្សិតជំនាន់ទី១៨

ថ្ងៃអង្គារ ២ កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ របស់និស្សិតជំនាន់ទី១៨។