សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំ សិក្ខាសាលា ស្តីពី «តួនាទីនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ពន្ធ និង ប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅកម្ពុជា»

នៅព្រឹក ថ្ងៃពុធ ៣រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំ សិក្ខាសាលា ស្តីពី «តួនាទីនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ពន្ធ និង ប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅកម្ពុជា» រៀបចំដោយ #BBU #អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និង #JICA នៅអគារ​ C ជាន់ទី៤ បន្ទាប់សហសាល ០១ វេលាម៉ោង 9:30 ពេលព្រឹក

#មាតិកា
១. អត្ថន័យ និងតួនាទីរបស់ពន្ធ
២. តើពន្ធត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្វី?
៣. ស្ថានភាពបំណុលពន្ធក្នុងប្រទេសជប៉ុន
៤. ការប្រៀបធៀបជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ
៥. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

#សំណួរជាមូលដ្ឋាន
តើអ្នកចង់បង់ពន្ធឬទេ?
» ប្រសិនបើ ចង់, តើអ្នកចង់បង់ពន្ធច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឬ?
» ប្រសិនបើ មិនចង់, តើហេតុអ្វី?
» តើ ពន្ធ គឺជាអ្វី?
ពន្ធ=ចំណាយរបស់សមាជិក
Tax = Member Fee
» ពន្ធគឺជាប្រភេទចំណាយរបស់សមាជិករស់នៅក្នុងសង្គម
» ការបង់ពន្ធ = តួនាទី កាតព្វកិច្ចទំនួលខុសត្រូវ
= ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានល្អ
» តើពន្ធត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្វី?
…………….
សំណួរ-ចម្លើយ
ឯកសារ និងច្បាប់ពាក់ពន្ធនានាអាចរកបានក្នុងគេហទំព័រ 
www.tax.gov.kh