សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា

ថ្ងៃអង្គារ ១០ កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា សម្រាប់់កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា និងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: និងបច្ចេកទេស ទាំងកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១៦​។