វគ្គតឆ្នាំសិក្សាតាមឆមាស ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិត ទាំងពីរភេទដែលមានបំណង់ចង់បន្តការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ នៅក្នុងចំណោមមហាវិទ្យាល័យទំាង៧ រួមមាន៖
» មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម
Faculty of Economics and Agricultural Sciences
» មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា
Faculty of Arts, Humanities and Languages
» មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា
Faculty of Science and Technology
» មហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
Faculty of Tourism and Hospitality
» មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
Faculty of Law and Social Sciences
» មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម
Faculty of Engineering and Architecture
» និងមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
Faculty of Business Administration

វគ្គតឆ្នាំសិក្សាតាមឆមាសបាននឹងកំពុងចាប់ផ្តើមក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះហើយ។

ទទួលចុះឈ្មោះ ចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ!

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ អគារភ្នំពេញសិនធើរ មហាវិថីសម្ដេចសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចម្ការមន
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 987 700, 012 682 777, 015 682 777, 066 9 8888 6 ឬ Facebook Page: 
bbu.edu.kh