អបអរសាទរ ​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ កម្រិត​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​រង​ ​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​បណ្ឌិត​ ​នៅសាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​មាន​កិ​ត្ដិ​យស​សូមជ​ម្រា​ប​ជូន​ដំ​ណឹ​ង​ដល់​និ​ស្សិត​ដែល បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័​យ​កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ទី13 ទី14 និងទី15 កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី11 ទី12 និងទី13 និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី12 ទី13 និងទី14 និងកម្រិតបណ្ឌិត ជំនាន់ទី5 ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំពិធីបិទវគ្គប្រគល់សញ្ញាបត្រជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2017​ នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ។
   
Build Bright University is proud to host the 60th ASAIHL Conference on 2 - 4 December, 2015 in the historical town of Cambodia, Siem Reap.
សិក្ខាសាលាស្តីពីឧបករណ៍ MikroTik ជូនដល់សាស្ត្រា និងនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃ ផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ

នៅថ្ងៃទី២៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

 Faculties

Faculty of Arts, Humanities and Languages

Message from Dean

Education is a life long learning. There should be no hesitation to pursue undergraduate studies. A transforming future awaits you at Faculty of Educational Science and Languages. Also, we believe that every learner is the architecture of own future as you rightly choose BBU to be your educator since our university is committed to education excellence in teaching and learning.

To ensure that all the graduates can achieve their preferred career goals, we are committed to offer the programmes which fit to the labour market demand. Therefore, we have knit links with related industries and stakeholders by doing regular labour market assessment and evaluation. As a result, you will be confident that your knowledge and skills enable you to achieve your career ambition in an ever changing marketplace.

In addition, the excellence in teaching and learning cannot be separated from the committed, qualified administrative and teaching staff. Our large pool of both local and native teaching staffare highly qualified and full of experience in their discipline of "Education" and "English Language". Therefore, your study life at university will be both useful and enjoyable.

I look forward to welcoming you to get a study life and bright future with Build Bright.

With warmest regards,

Chhumpanha KE
Dean, Educational Science and Language
 

Vision / Mission / Strategic Aims


Vision, Mission, and Strategic Aims


Mission

To enhance knowledge and proficiency in languages for the students to be capable in dealing with research and development in societies.
Aims

    To provide practical and innovative programme for the learning experience
    To develop students to be teaching staff in English language with methodological and innovative approach
    To develop students' intellectual, personal, and employability skills to effectively work in English related careers and research.

Background


Background of Faculty


Faculty of Management and Law was founded in 2000 under the sub-decree 45 ANK.BK dated 25th July 2000; it launch its first commencement on English programme in 2001. Based on this critical success, FML transformed into Build Bright University consisting of several faculties among which Faculty of Educational Science and Languages was founded under the sub-decree 58 ANK.BK dated 17th June 2002.

Having existed for nearly 11 years, our faculty is famous for its TEFL programme (BA in Teaching English as a Foreign Language). In addition to TEFL programme, having done the market research, we designed and launched several new programmes including BA in Translation and Interpretation English-Khmer-English, and BA in English for International Business. Also, at the meantime, two new prospective programmes have been introduced – B.Ed in Educational Planning and Administration, and BA in Journalism and Mass Communications.

To ensure that all the graduates can achieve their preferred career goals, we are committed to offer the programmes which fit to the labour market demand. In addition, the excellence in teaching and learning cannot be separated from the committed, qualified administrative and teaching staff. Our large pool of both local and native teaching staff are highly qualified and full of experience in their discipline of "Education" and "English Language".

Regarding the learning outcome, more than 80 percent of the graduates have got jobs, and about 60 percent of the existing students have got jobs, especially for those in year 3 and above. This is a clear evidence that pursing the study in Faculty of Educational Science and Languages offers the students great career opportunities.


Administrative Structure of Faculty


    Faculty Administrators
    Departments

Credits and Grading System
       Under Construction

Programs and Curriculum

    Associate Programs
    Bachelor Programs

       Under Construction