អបអរសាទរ ​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ កម្រិត​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​រង​ ​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​បណ្ឌិត​ ​នៅសាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​មាន​កិ​ត្ដិ​យស​សូមជ​ម្រា​ប​ជូន​ដំ​ណឹ​ង​ដល់​និ​ស្សិត​ដែល បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័​យ​កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ទី13 ទី14 និងទី15 កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី11 ទី12 និងទី13 និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី12 ទី13 និងទី14 និងកម្រិតបណ្ឌិត ជំនាន់ទី5 ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំពិធីបិទវគ្គប្រគល់សញ្ញាបត្រជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2017​ នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ។
   
Build Bright University is proud to host the 60th ASAIHL Conference on 2 - 4 December, 2015 in the historical town of Cambodia, Siem Reap.
សិក្ខាសាលាស្តីពីឧបករណ៍ MikroTik ជូនដល់សាស្ត្រា និងនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃ ផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ

នៅថ្ងៃទី២៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

DIVISION of ACADEMIC SERVICES

Mission


To be responsive, adaptable and innovative in the provision of services to the University stakeholders in the implementation of reasonable and consistent academic policy and the efficient and effective administration of students in support of the University’s mission to be an internationally recognized leader in Cambodia.

Goals and Objectives


    - To play an active role in the University’s efforts to achieve its goal of being an internationally recognized University
    - To provide effective support to the University’s implementation plan
   - To ensure that the University’s academic support services provide quality and  effective   support for its teaching, learning, and research functions
    - To prepare and provide timely and accurate management information to the  University
    - To provide effective support to teaching/professional development needs of  faculty and   administrative staff
    - To provide effective support for the University’s new initiatives

Responsibilities


Academic Services Division is an administrative unit that comes under the direction of Vice-President of Finance and Planning. The unit is responsible for:

 1. Informing and consulting with Vice-President of Finance and Planning regarding pertinent issues and implementing appropriate responses to the IT changes. These objectives are:
        - to explore the advances in information technology, their impact on instructional support services, and how academic support services are delivered to students, teachers and staffs
        - to ensure that professionals in Academic Services are prepared to deal competently with technological changes that occur in the workplace
      - to examine ways to deal with future changes in enrollment that will address the needs of traditional as well as nontraditional University students

 2. Identifying physical facilities, to address each unit's needs in University. The objectives are:
        - to request funding for various University’s operations
        - to review, prepare, and submit operating budgets to Vice-President of Finance and Planning for selected University’s operations

3. Supporting dissemination of information to the University community to promote instructional support services and programs available to students. The objectives are:
        - to advertise and promote available academic services directly to students through University’s Web sites
        - to advertise materials about Academic programs to students through University’s Web sites

4. Providing the supporting services to a wide and varied group of University stakeholders: students, academic and administrative staff within all faculties, campuses and administrative business units (Division of Finance and Planning, Division of Administration and Personnel, Division of Student & Academic Affairs, Division of Research Science & Publication, Division of Cooperation and International Relations, Division of Audit and Quality Assurance, Department of Foundation Year, Faculties/Departments  and other Provincial Study Centers ).
        - provide everyday technical support of the personnel within the BBU’s office & computer laboratory rooms.
        - implement and develop a data network infrastructure that supports the central provision of computing at BBU
        - support research services through internet link as well as library and BBU’s E-library system

 Providing the essential academic and student administrational services within the following major University processes by using its IT systems:
       - Student Enrolments and Admissions
       - Student Records
       - Student Administrative services
       - Student/Staff information publications and disseminations
       - Student Information System
       - Scheduling & Classroom Services
       - Fees, assessment, disbursement and collection
       - Laboratory’s Practicum
       - Teaching, learning and research services
       - Examinations
       - Graduations
       - Library’s Information System

 6. Developing and supporting the use of information technology in teaching, learning and research: the Division embraces information technology and recognizes it as a vital tool for ongoing education improvement, by enabling and empowering students, teachers and staffs with the uses of networked computer systems equipped with the internet services and new applications in the lab’s rooms and building.
 

Division Administrators >>