អបអរសាទរ ​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ កម្រិត​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​រង​ ​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​បណ្ឌិត​ ​នៅសាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​មាន​កិ​ត្ដិ​យស​សូមជ​ម្រា​ប​ជូន​ដំ​ណឹ​ង​ដល់​និ​ស្សិត​ដែល បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័​យ​កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ទី13 ទី14 និងទី15 កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី11 ទី12 និងទី13 និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី12 ទី13 និងទី14 និងកម្រិតបណ្ឌិត ជំនាន់ទី5 ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំពិធីបិទវគ្គប្រគល់សញ្ញាបត្រជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2017​ នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ។
   
Build Bright University is proud to host the 60th ASAIHL Conference on 2 - 4 December, 2015 in the historical town of Cambodia, Siem Reap.
សិក្ខាសាលាស្តីពីឧបករណ៍ MikroTik ជូនដល់សាស្ត្រា និងនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃ ផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ

នៅថ្ងៃទី២៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

Research and Counsultancy

BBU has carried out numerous projects on behalf of development partners such:


Research Projects Completed

 1. "Baseline Opinion Survey on Child Labour in Cambodia", funded by International Labour Organization (ILO), International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Cambodia, 5th March to 4th April, 2007. The survey covered seven provinces/municipal areas, such as Phnom Penh, Kampot, Kep, Sihanouk, Kampong Cham, Siem Reap and Banteay Meanchey with a total of 1450 respondents. Final report of the survey has been accepted and approved by ILO-IPEC.
 2. "Baseline Opinion Survey on Child Labour in Koh Kong and Kratie provinces in Cambodia", funded by International Labour Organization (ILO), International Programme on the Elimination of Child Labour, Cambodia, 16th July to 8th August, 2007. The survey covered two provinces, such as Koh Kong and Kratie with a total of 400 respondents. Final report of the survey has been accepted and approved by ILO.
 3. "Visibility of Media Driven Child Labour Interventions amongst the Public", funded by National Television of Kampuchea (TVK), Ministry of Information, Royal Government of Cambodia, 8th January to 12th February, 2008. The survey covered four provinces/municipal areas, such as Phnom Penh, Sihanouk, Kampot and Takeo with a total of 400 respondents. Final report of the survey has been accepted and approved by National Television of Kampuchea (TVK).
 4. "End-line opinion Survey on Child Labour in Cambodia", funded by International Labour Organization (ILO), International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Cambodia, 20th November to 22nd December, 2008. The survey covered nine provinces/municipal areas, such as Phnom Penh, Kampot, Kep, Sihanouk, Kampong Cham, Siem Reap, Banteay Meanchey, Koh Kong and Kratie with a total of 1850 respondents. Draft report of the survey has already been submitted to ILO-IPEC and presently under examination.
 5. "Improvement in Visibility of Media Driven Child Labour Interventions amongst the Public", funded by National Television of Kampuchea (TVK), Ministry of Information, Royal Government of Cambodia, 20th November to 14th December, 2008. The survey covered four provinces/municipal areas, such as Phnom Penh, Sihanouk, Kampot and Takeo with a total of 400 respondents. Final report of the survey has been accepted and approved by National Television of Kampuchea (TVK).
 6. "Target Group Impact Assessment Study" of the Expanded Final Evaluation of the Project of Support (PoS) to the Time-bound Programme (TBP) on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Cambodia, funded by ILO-IPEC, Geneva, March - April, 2009. The Study has covered three target areas, such as Kampot, Phnom Penh and Kampong Cham with a total of 300 beneficiary children along with their families.
 7. "Promoting Democracy and Human Rights among Youth 2007-2009", funded by Khmer Youth Association (KYA), Cambodia, January - February, 2010. The survey covered seven provinces/municipal areas, such as Phnom Penh, Kampong Cham, Siem Reap, Battambang, Svay Rieng, Prey Veng and Takeo. Final report of the survey has been accepted and approved by KYA.
 8. BBU has joined the European Funded Asia-Link Project on " Distributed Education (EDUSHARE) Project 2007-2010", which aims to build up distance related technologies and resources amongst the European and Asian partners. During the process of the Project, the target countries (Nepal and Bhutan), which took part in previous Asia-Link Project, have had opportunities to cascade the know-how they gained and forwarded the gained information to the new participant countries including Maldives and Cambodia. Turkey on the other hand, as a new European Partner, has evaluated the final results of the joint development of resources and shared information resulted from the Project. The five partners, Royal University of Bhutan, Bhutan (RUB), Tribhuvan University, Nepal (TU), The Maldives College of Higher Education, The Maldives (MCHE), Build Bright University, Cambodia (BBU), have been playing a crucial role in different activities and the workshops run by the Open University (OU) and University of the Highlands and Islands Millennium Institute (UHI). The UK partners have assisted RUB and Tribhuvan in planning the workshops that they would then run with the Maldives and Cambodia. The other step of the project includes the preparation of the course materials on sustainable development. At the final workshop in Turkey, each partner has evaluated the other partners using one of the modules of the course and shared their own experiences in using OERs. The Open Learn content and tools are explained within internationally recognized standards and the participants are informed on the potential of open content by participating in a series of practical workshops to share expertise and ideas.
 9. During March 2012, BBU has provided support for logistical and organisational support AFC Consultant funded by KFW from Germany as sub-contract local consulting company. BBU was charged with the organisation of transportation, accommodation, translation services and was furthermore provided office space for the team while in town. Furthermore, BBU provided one Financial Sector Expert to join this project as National Expert in order to support the assessment of the Country Market Assessment. The objectives of this Country Market Assessment are therefore to assess: existing and potential demand for the financing of small-scale biogas systems in the target markets (consisting of rural households and SMEs in Cambodia), suitable financial products and technical assistance for the target markets, suitable domestic financial institutions to provide financial and technical assistance to the target markets.

Training and Consultancy

 1. Workshop on "Team Building", funded by International Labour Organization (ILO), August, 2007. Workshop was conducted in Sihanouk province.
 2. Training program on "General and Project Management", funded by National Committee for Management of the Decentralization and Deconcentration Reforms (NCDD), December, 2007. The training program was conducted in Kampong Speu Support Office, Kampong Speu province.
 3. Consultancy to CARE International in Cambodia and Sensitizing Training for Youth to Business Owners, funded by CARE International Cambodia, November, 2008. The training program was conducted in Koh Kong relating to the LEAD Project.
 4. Training program on "Effecting Fundraising", funded by Khmer Youth Association (KYA), August – September, 2009. The training was conducted in KYA office, Phnom Penh, Cambodia.