អបអរសាទរ ​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ កម្រិត​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​រង​ ​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​បណ្ឌិត​ ​នៅសាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​មាន​កិ​ត្ដិ​យស​សូមជ​ម្រា​ប​ជូន​ដំ​ណឹ​ង​ដល់​និ​ស្សិត​ដែល បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័​យ​កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ទី13 ទី14 និងទី15 កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី11 ទី12 និងទី13 និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី12 ទី13 និងទី14 និងកម្រិតបណ្ឌិត ជំនាន់ទី5 ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំពិធីបិទវគ្គប្រគល់សញ្ញាបត្រជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2017​ នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ។
   
Build Bright University is proud to host the 60th ASAIHL Conference on 2 - 4 December, 2015 in the historical town of Cambodia, Siem Reap.
សិក្ខាសាលាស្តីពីឧបករណ៍ MikroTik ជូនដល់សាស្ត្រា និងនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃ ផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ

នៅថ្ងៃទី២៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧

 
The Governamce Structures
អង្គនិតិប្រតិបត្ដិ (The Executive Governing Body)
      អង្គនិតិប្រតិបត្ដិគឺជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការគ្រប់គ្រង និងដំណើរប្រតិបត្ដិ ការទូទៅរបស់សាកលវិទ្យាល័យមានដូចជាការអនុវត្ដន៍ផែនការយុទ្ឋសាស្ដ្រ ការបង្កើតនីតិវិធីជ្រើសរើសនិងតែងតាំង បុគ្គលិក កម្មវិធីសិក្សា សេវកម្មនិសិ្សត សកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលនិង ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការធានាគុណភាព ប្រព័ន្ឋទទួល ស្គាល់គុណភាពអប់រំ យន្ដការហិរញ្ញវត្ថុ ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយគ្រឹះស្ថានរដ្ឋ និង ឯកជន និងការទំនាក់ ទំនងអន្ដរជាតិ។ល។ សមាសភាពសមាជិកគ្រប់គ្រងអង្គនិតិប្រតិបត្ដិរួមមាន ៖
 1. សាកលវិទ្យាធិការ 
 2. សាកលវិទ្យាធិការង
 3. នាយកភូមិភាគ
 4. នាយកសាខា
 5. នាយកផ្នែក
 6. ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យ
 7. ជំនួយការនាយកផ្នែក 
 8. ជំនួយការនាយកសាខា
 9. ជំនួយការព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យ
 10. អ្នកសម្របសម្រួល
 11. ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួល
 12. បុគ្គលិកជំនួយ