អបអរសាទរ ​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ កម្រិត​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​រង​ ​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​បណ្ឌិត​ ​នៅសាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​មាន​កិ​ត្ដិ​យស​សូមជ​ម្រា​ប​ជូន​ដំ​ណឹ​ង​ដល់​និ​ស្សិត​ដែល បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័​យ​កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ទី13 ទី14 និងទី15 កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី11 ទី12 និងទី13 និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី12 ទី13 និងទី14 និងកម្រិតបណ្ឌិត ជំនាន់ទី5 ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំពិធីបិទវគ្គប្រគល់សញ្ញាបត្រជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2017​ នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ។
   
Build Bright University is proud to host the 60th ASAIHL Conference on 2 - 4 December, 2015 in the historical town of Cambodia, Siem Reap.
សិក្ខាសាលាស្តីពីឧបករណ៍ MikroTik ជូនដល់សាស្ត្រា និងនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃ ផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ

នៅថ្ងៃទី២៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧

 
Centre for Foreign Languages (CFL)
offers
a Variety of English Courses

 

  • English for General Purposes (EGP)
  • English for General Academic Purposes (EGAP)
  • English for Specific Academic Purposes (ESAP)
Part-time courses: noon, evening and weekend classes (B1 & B2)
B1. Part-time course: English for General Purposes (EGP)
The course is basically prepared for students who wish to communicate with confidence in English for success in career, study, and all aspects of their lives. The program enables students to develop an understanding of and competence in spoken English; communicate fluently and accurately with other English speakers; and to develop competence in understanding a variety of reading texts and gain the skills necessary to write appropriate and effective English. ?
 
EGP Course (B1) & Fees
Levels Instructors Fees Duration/Term
Foundation FD 1-2 1 Khmer $60 75 hours
Beginner 1 - 2 2 Kh. instructors $70 75 hours
Elementary 3 - 4 Foreigner & Khmer $80 75 hours
Pre-intermediate 5 - 6 Foreigner & Khmer $90 75 hours
Intermediate 7- 8 Foreigner & Khmer $100 75 hours
Upper-intermediate 9 - 10 Foreigner & Khmer $110 75 hours
Advanced 11 - 12 Foreigner & Khmer $120 75 hours

Class times for (B1)
Noon 11:30 AM - 1:00 PM 1h30/day
Monday - Friday
Evening 5:30 PM - 7:00 PM
Saturday afternoon 2:00 PM - 5:00 PM 3 hours/day 
Saturday - Sunday
Sunday morning 8:00 AM - 11:00 AM