សិក្ខាសាលា

សិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៣ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃសុក្រ ០៤រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនិងថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩